Okul Sistemleri
Nedir?
Niçin
Okul Sistemleri
İletişim ve
Demo Talebi

Okul Sistemleri Nedir?

 • Öğrenci Kayıt İşlemleri
 • Entegre Kısa Mesaj Servisi (SMS)
 • Haftalık Öğrenci Karnesi
 • Devamsızlık Takibi
 • Randevulu Ders Sistemi (RDS)
 • Veli Portalı
 • e-Kütüphane .... kısaca bir eğitim kurumunun ihtiyacı olan tüm sistemler...

İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin tüm eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bilgi akışı ve iletişimin kolay, hızlı ve en etkin biçimde sağlandığı, kurumsal, web tabanlı bir platformdur.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim yılı içerisinde ihtiyaç duydukları bilgi akışının kolay ve etkili bir biçimde sağlandığı, kurumsal ve web tabanlı bir okul bilgi sistemidir.

Öğrenci Kayıt İşlemleri

 • Öğrenci Kayıt Takibi
 • Kolay Ödeme Planı Hazırlayabilme
 • Tahsilat Takibi
 • Fatura Planı Hazırlayabilme
 • Görüşme ve Müşteri Takibi
 • Çoklu Şube ile Çalışılabilme
 • Finansal ve Yönetimsel Raporlar
 • IP tabanlı güvenlik kısıtlaması

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri takibi ve yönetimi yapılır. MEB Sözleşmesi, Kayıt formu, taahhütname, indirim müracaat formu ve makbuz gibi dokümanlar alınabilir.

Finansal karşılaştırmalar ile farklı analiz ve raporlar bu bölümden alınabilir.

Haftalık Ajanda

 • Akademik Takvim
 • İş Takip Yönetimi
 • İdari Duyurular

Sınav, gezi, etkinlik, belirli gün ve haftalar gibi kurum içi akademik ve idari faaliyetlerin tüm öğretmenler tarafından takip edilebildiği kullanıcıya özel bir ajandadır. Akademik takvim faaliyetleri, öğretmenler, idareciler veya sistemin entegre modülleri tarafından oluşturulur.

Kurum içi iletişim ve iş süreçleri takip edilebilir. İdari veya akademik sorumlular tarafından personele iş ve görev atamaları yapılabilir.

Personel Bilgi Yönetimi

 • Personel Kayıt İşlemleri
 • Yetki Tabanlı Yönetim
 • Merkezi Yetkilendirme

Öğretmen ve personel bilgileri tek noktadan takip edilerek tüm modüllerde güncellik sağlanmış olur ve izin verilen bilgileri idareci, öğretmen veya veliler tarafından görüntülenebilir.

Okul Sistemleri kullanıcı menüsü kullanıcıya tanımlanan yetkiye göre farklılık gösterir. Yapılabilecek işlemler ve görüntülenecek sınıf ve şubeler sistem yöneticisi tarafından belirlenir.

Öğrenci Performans Takibi

 • Duyuru
 • Ödev ve Sonuç Değerlendirme
 • Etkinlik ve Davranış Takibi
 • Kitap Okuma ve Soru Çözme Takibi
 • Haftalık Konu Planı

Öğrencilerin ödev yapma, kitap okuma, devamsızlık ve davranış gibi performansları takip edilerek, “Haftalık Performans Raporu” ile veliler bilgilendirilir. Ayrıca veliler öğrencilerinin okul içindeki performans bilgilerine internet veli portalından veya mobil cihazları üzerinden anlık ulaşarak eğitim sürecini yakından takip edebilir.

Eğitim-öğretim boyunca kaydedilen performans verileri, farklı raporlar ile analiz edilebilir.

Devamsızlık Takibi

 • Online Yoklama
 • SMS ile Anlık Veli Bilgilendirme
 • Mobil Bilgi Girişi
 • Sınıf Öğretmenini Anlık Bilgilendirme

Sınıf ortamında bilgisayar veya mobil cihazlardan (Android, iPhone, iPad vb) online yoklama alınabilir. Yoklama sonucunda derse katılmayan öğrencilerin velilerine sistem tarafından otomatik SMS gönderilir.

Tam gün devamsızlığı olan öğrencilerin dışında, ara derslere katılmayan öğrenci velilerine de sms ile bilgilendirme yapılır. Derse katılmayan öğrencilerin sınıf öğretmeni ve idarecileri sistem tarafından bilgilendirilir.

Davranış Değerlendirme

 • Günlük Davranış Takibi
 • Dinamik Yönlendirme Sistemi
 • Davranış Raporlama

Öğrencilerin sergilediği tutum ve davranışlar “Olumlu Davranış Modeli” perspektifiyle takip edilir. Farklı öğretmen, idareci ve personelin değerlendirmesine tabi tutulan öğrenci gelişimi, sadece sınıf içinde değil, sosyal hayatı açısından da değerlendirilir.

İdareciler, olumlu veya olumsuz davranışları belirlenen limitlere göre ağırlık kazanan öğrenciler hakkında sistem tarafından otomatik bilgilendirilir.

İletişim İşlemleri

 • Entegre SMS Yönetimi
 • Veli İletişim Takibi
 • Okul İçi Mesajlaşma
 • Veli-Öğrenci Web Portalı

Personel ve velilere sistem üzerinden kolaylıkla toplu veya kişi bazlı sms gönderilebilir.

Harici bir program kullanmadan e-posta adresi olmaksızın okul içi mesajlaşılabilir. Veliler öğretmen, idareci ve okullarının iletişim bilgilerine veli web portalından ulaşabilirler.

Randevulu Ders Sistemi (RDS)

 • Etüt Yönetimi
 • Randevu Talebi
 • Etüt Devamsızlık Takibi
 • Etüt Raporları

İdarecilerin yer, saat, kontenjan ve konuyu belirleyerek oluşturdukları hafta içi ve hafta sonu etütlerine, belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci veya veliler online randevu alarak katılabilirler. Etütler bir defalık, haftalık, dönemlik veya yıllık planlanabilir.

RDS etütleri için yoklama alınarak, randevusuna gelmeyen öğrencilerin velilerine sms ile bilgilendirme yapılır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

 • Görüşme Talep Yönetimi
 • Görüşme Takibi
 • Online Anket Uygulamaları
 • Veli-İdareci Bilgilendirme

Veli ve öğretmenler sistem üzerinden öğrencileri ile ilgili ihtiyaç hissettikleri bir konu hakkında, PDR servisinden kendisi veya öğrencisi ile görüşme talebinde bulunabilirler. PDR servisinin yapmış olduğu görüşmeler, veli ve idareciler tarafından takip edilebilir.

Özellikle öğrenciyi tanıma amaçlı "Sorun Tarama", "Kimdir Bu?", "Öğrenme Stilleri" gibi bir çok PDR anketi online yapılabilir ve öğrencinin eğitimi boyunca gelişim grafiği izlenebilir.

Okul Servis Yönetimi

 • Servis Araç Kayıtları
 • Öğrenci Hat Tanımlamaları
 • Araç Takip Sistemleri Entegrasyonu

Öğrenci servislerinin takibi ve hat eşleştirmeleri yapılabilir ve velilere öğrencilerinin servisleri ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgiler sunulabilir.

Online araç takip sistemi kullanan servisler için ilgili entegrasyon yapılarak, veliler sistem üzerinden öğrencilerinin servis konumlarını anlık takip edebilir.

Kütüphane Yönetimi

 • Dewey Tasnif Sistemi
 • Barkod ve Etiketleme
 • Ödünç Kitap İşlemleri
 • Yorum ve Puanlama
 • Analiz ve Raporlar

Kitap kaydı, tasnifi, ödünç kaydı gibi bütün kütüphane işlemleri online olarak yönetilebilir. İade süresi geçen kitaplar sistem tarafından otomatik takip edilerek, duyuru, sms veya e-posta ile gerekli bildirimler yapılır.

Öğrencilere aldıkları kitabı iadeleri aşamasında veya daha sonra sistem üzerinden, okumuş oldukları kitap hakkında puanlama ve yorum yapabilmeleri sağlanarak kitap okuma alışkanlıkları takip edilebilir.

Kurumsal Market / Satın Alma

 • Kurumsal Ürün Tanımlama
 • Sipariş Verme
 • Sipariş Onay ve Takibi
 • Raporlama

Okulların matbaa, promosyon ve organizasyon gibi ortak ihtiyaçlarının standardizasyonunun sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla toplu ve merkezi alımlar kolaylaştırılır.

Okullar tarafından verilen siparişler için, bağlı oldukları şirket yöneticilerince online olarak onay verilir. Tedarikçiler bilgi bankası oluşturularak, kurumsal çalışılan firmalara hızlı erişim ve puanlama sistemiyle şeffaflık sağlanır.

Başarı Bilgi Bankası

 • Başarı Arşivi
 • Web Entegrasyonu

Okula ait ulusal ve uluslararası olimpiyat, sınav, proje ve dereceler kaydedilerek, kurumsal başarı arşivi oluşturulabilir. Reklam çalışmalarında kullanılabilecek olan bu başarı arşivi, aynı zamanda okulun web sayfası ile entegre çalışabilir.

Çağrı Merkezi Yönetimi

 • Talep, Öneri, Şikâyet Yönetimi
 • Memnuniyet Analizi ve Raporlama

Okulu arayan kişilerin soruları, talepleri, öneri veya şikâyetleri sistem üzerinden online takip edilerek somut müşteri memnuniyeti analizi yapılabilir.

Potansiyel yeni müşteriler için kayıt randevuları ve görüşme trafiği sistem üzerinden takip edilebilir ve kayıt süreci yönetilebilir.

Veli Portalı

 • Performans Takibi
 • Devamsızlık Takibi
 • Davranış Takibi
 • RDS İşlemleri
 • PDR İşlemleri
 • Kütüphane İşlemleri

Veliler kendilerine ait giriş ekranından öğrencilerine ait her türlü performans, davranış, devamsızlık bigi bilgilere ulaşabilirler. RDS etütlerinden randevu alabilir veya öğrencilerini görüşülmek üzere PDR servisine sevk edebilirler.

Öğrencilerin kütüphaneden almış oldukları kitaplar görülebilir. Okul servisinin lokasyonu sistem üzerinden takip edilebilir.

Online Destek

 • Destek Talep Yönetimi
 • Talep Çözümleme
 • Okul ve Öğretmen Tabanlı Geliştirme

Kullanıcılar karşılaştıkları sorunları veya önerilerini destek platformu üzerinden veya 0850 666 0 789 nolu destek hattını arayarak kolaylıkla iletebilir ve talepleri ile ilgili süreci yine sistem üzerinden takip edebilirler.

Destek talepleri geliş sırasına göre süratle çözümlenerek, talep sahibi aynı gün içinde bilgilendirilir. Çözülen talepler çözüm süresi, konusu ve kategorisine göre analiz edilerek kullanıcıların en üst düzeyde memnuniyeti sağlanır.

Mobil Erişim

 • Okul Sistemleri web uygulaması tüm mobil ortamlarda kullanılabilir.

İdareciler mobil ortamdan toplu sms gönderebilir, öğretmenler hızlıca yoklama alabilirler. Veliler öğrenci performansını anlık takip edebilirler.

Güvenlik

Tüm bilgileri müşteriye ait Azure veritabanlarında barındırmak suretiyle esnek ve güvenli bir yapı sağlıyoruz.

Tecrübe

11 yılı aşkın süredir okul idarecileri ve öğretmenlerimizin rehberliğinde projelerimizi geliştiriyoruz.

Destek

Destek yönetim paneli ve 0850 666 0 789 destek hattıyla tüm kullanıcılarımızın yanında yer alıyoruz.

0850
666
0
789

Demo ve Satın Alma talebi için lütfen iletişim bilgilerinizi giriniz.

Eposta veya Telefon

:

Mesajınız

: